Wij geven les vanuit de visie dat deelnemers pas gaan ontwikkelen wanneer zij zich veilig en op hun gemak voelen. Trainen doe je met je hoofd en met je gevoel. Iedereen krijgt de mogelijkheid om vanuit een bepaalde innerlijke rust de technieken eigen te maken. Om dat te kunnen bewerkstelligen is het nodig dat iedereen rekening houdt met elkaars kwaliteiten en aandachtspunten. We werken vanuit de gedachte dat deelnemers elkaar de mogelijkheid moeten geven om zichzelf te ontwikkelen, puur vanuit respect voor de sport en elkaar.

Los van onze andere groepstrainingen, werken wij met een competentieanalyse voor onze wedstrijdvechters die individueel door de trainers wordt opgesteld. Hiermee onderscheidt Team Tauran zich van vele andere sportscholen, waar voornamelijk aanbodgericht gewerkt wordt. Vanuit de competentieanalyse worden actie lijsten per individu opgesteld. Naast het lichamelijke stuk geven wij ook mentale training. Er wordt dus een combinatie van lichamelijke en mentale vaardigheden ontwikkeld. Een goede vechter is niet alleen snel, explosief en lenig, maar ook geconcentreerd, stabiel, doordacht en is zijn emoties de baas.

De trainers werken vanuit hun passie voor de sport en hebben de drive en capaciteiten om het beste in de deelnemers naar boven te halen. We werken vanuit empowerment, dat betekent dat we de specifieke eigenschappen/talenten van een individu de kans geven verder te ontwikkelen. Team Tauran is een veilige thuishaven voor vele sporters.